EMB & ICT is een onderzoeksproject van de Vrije Universiteit Amsterdam voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking, hun ouders, verwanten en begeleiders.

Met dit onderzoek willen we de wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun netwerk.

Wij verspreiden een twee-maandelijkse nieuwsbrief over alle projecten voor mensen met beperkingen. U kunt zich inschrijven via deze link.

Lees meer...

De programmalijn ‘EMB en ICT’ van Ben Sajetcentrum en de Academische Werkplaats Vrije Universiteit – Bartimeus ‘Sociale relaties en gehechtheid’ bouwt voort op het project 'Sociale Relaties en ICT’, van Bartiméus en het BSC in het kader van het ZonMW-programma “Gewoon Bijzonder”. De programmalijn is gericht op (door-) ontwikkeling van kennis en producten en op de verspreiding en toepassing daarvan voor ouders en verwanten. Binnen het project ‘Sociale Relaties en ICT’ zijn ouders, co-onderzoekers, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, begeleiders, managers en studenten allen actief betrokken. Er is samenwerking tussen praktijk, onderwijs, onderzoek en de bedrijfswereld.

Nieuwsbrief november 2023

De nieuwsbrief van november 2023 is uit! Lees verder...

Nieuwsbrief september 2023

De nieuwsbrief van september 2023 is uit! Lees verder...