Nieuwsbrief juli 2020

In de projecten van de academische werkplaats en van 'sociale relaties & ICT' en 'EMB & ICT' zijn weer stappen gezet. Lees hier verder over de stand van zaken in de verschillende onderzoeken.

Lees verder...

Panelnieuwsbrief juni 2020

Met het EMB&ICT-panel, bestaande uit ouders en professionals betrokken bij zorg voor mensen met EMB, komen we ongeveer 3 keer per jaar samen. Deze nieuwsbrief vervangt de bijeenkomst in juni, die helaas niet door kon gaan. Wilt u ook meedenken over onder onderzoeken? U kunt zich aanmelden via embenict.fgb@vu.nl.

Lees verder...

Nieuwsbrief mei 2020

De nieuwsbrief van mei is uit, met nieuws over alle projecten en twee nieuwe medewerkers die zich voorstellen.

Lees verder...

Nieuwsbrief maart 2020

Zoals jullie misschien wel gehoord hebben, is er een virus in ons land, het Coronavirus, waardoor iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven. Ook de onderzoekers werken thuis en in deze nieuwsbrief kan je lezen hoe ze dat doen en wat ze dan doen thuis.

Lees verder...

Succesvolle masterclass over pijn bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Begin 2020 werd er opnieuw een masterclass gehouden over pijn bij mensen met EMB en ZEVMB. Lees verder voor een verslag van deze dag, het programma en foto's.

Lees verder...

Infographic Onderzoek in groep EMB

Deze infographic is gemaakt om iedereen op de hoogte te brengen van het onderzoek in de doelgroep mensen met ernstige meervoudige beperkingen, waar de VU in samenwerkt. Naast de drie onderzoeken die op deze site worden behandeld, bevat het ook informatie over twee andere onderzoeken bij kinderen en volwassenen met EMB.

Lees verder...

Wilt u meedenken in het EMB&ICT-panel?

Voor onze onderzoeken werken wij graag samen met ervaringsdeskundigen in de zorg voor mensen met EMB. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden voor ons panel.

Lees verder...

NetWerkBijeenkomst november 2019

Definitieve uitnodiging netwerkmiddag 'Sociale relaties & ICT' en 'EMB & ICT' op 14 november 2019.

Lees verder...

Save The Date! Netwerkbijeenkomst op donderdag 14 november 2019 bij Cordaan

Save the date: op 14 november 2019 vindt onze volgende netwerkbijeenkomst plaats bij Cordaan. Lees snel verder.

Lees verder...

Masterclass "Pijnsignalering" in januari was een succes

Begin 2019 organiseerden wij een masterclass over pijnsignalering bij mensen met EMB. Lees verder over deze masterclass.

Lees verder...