Slimme sokIn het eerste project willen we ouders en verwanten met behulp van de ‘EMB Pijn App’ met de ‘slimme sok’ beter toerusten om signalen van pijn waar te nemen. We willen onderzoeken of pijn eerder gesignaleerd kan worden en behandeling effectiever is, wanneer er gebruik gemaakt kan worden van fysiologische maten om pijn te meten, dan wanneer alleen gebruik gemaakt wordt van een observatieschaal. We doen dit door een bioresponssysteem te combineren met een pijnobservatielijst. Hierdoor kunnen ouders gedrag van hun kind met EMB beter begrijpen en adequater reageren.

Voor wie is de EMB pijn app? Dit onderzoek is gericht op mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Het project “EMB & ICT” bestaat uit drie verschillende onderzoeken gericht op deze doelgroep.

De EMB pijn app, wat moet ik me daarbij voorstellen? We willen een manier vinden om met behulp van een ‘slimme sok’ te meten of iemand pijn heeft. De ‘slimme sok’ meet hoe vochtig de huid op de voetzool is. Bij pijn, maar ook bij stress en spanning, wordt er meer gezweet. De ‘EMB pijn app’ registreert die verandering in zweet en geeft een waarschuwing: De persoon heeft mogelijk pijn.

Waarom gebruik je dan een sok? Wij willen de al bestaande ‘slimme sok’ gebruiken en koppelen aan de EMB pijn app. We gebruiken de sok, omdat iedereen wel sokken draagt. De sok is aangepast met geleidende stof, maar daar merk je als drager niets van. De sok is verbonden met een klein sensorapparaat dat het signaal opvangt en de gegevens via Bluetooth naar de EMB pijn app op een mobieltje of tablet stuurt. Voor ouders en begeleiders is het heel gebruiksvriendelijk.

Hoe betrekken jullie de doelgroep in jullie onderzoek? Wij vinden het belangrijk dat je onderzoek doet naar en met je doelgroep. Feedback vragen van mensen met een EMB is lastig,  daarom betrekken we zoveel mogelijk van hun ouders, familie­leden en verzorgers bij het project. Zij zijn in feite onze co-onderzoekers. Als we de sok gaan testen, gaan we aan alle betrokkenen  uitleggen wat de bedoeling is . Zo nodig gebruiken we plaatjes en schema’s.

Wat zijn de volgende stappen? Eerst willen wel precies weten wat er op de huid gebeurt bij pijn. Dus dat gaan we testen bij een groep gezonde mensen zonder verstandelijke beperking. Een aantal van deze tests zijn in de zomer van 202 al uitgevoerd. Wij vragen hen om aan te geven wanneer zij pijn ervaren. Met de uitkomst van het testonderzoek ‘trainen’ we de app. We gaan de app dus leren wanneer de huidgeleiding aangeeft dat er pijn is. Dat doen we door te kijken naar de mate van huidgeleiding op het moment dat de gezonde deelnemers zeggen dat ze pijn hebben. We noemen dit ‘S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) data’.

Hoe die waarschuwing eruit zou moeten zien, hebben we ook al onderzocht. In een uitgebreid onderzoek hebben meer dan 100 professionele verzorgers en twintig ouders drie ontwerpen beoordeelt. Het uiteindelijke ontwerp dat is gekozen was een combinatie tussen twee ontwerpen uit het onderzoek. De kleuren van het ontwerp zijn dezelfden als in een stoplicht. Bij groen is er geen pijn. Bij oranje neemt de spanning toe, dus is er mogelijk beginnend pijn. Rood betekent pijn, nu stoppen, pijn proberen te verminderen!

In januari 2021 gaan we de getrainde app testen op een nieuwe groep gezonde mensen zonder beperking.

Het onderzoek naar de ‘EMB pijn app’ wordt uitgevoerd door Helen Korving, onder begeleiding van Prof. Paula Sterkenburg (VU Amsterdam en Bartiméus), Prof. Loe Feijs en Dr. Emilia Barakova (TU Eindhoven), in samen­werking met o.a. Ons Tweede Thuis en Bartiméus. Voor vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen met Helen Korving, via h.korving@vu.nl, of via het project-e-mailadres embenict.fgb@vu.nl.